Global G.A.P.

Niezależny, dobrowolny system zapewniania bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Ma na celu ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony roślin, by zmniejszyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko.


Integrowana Produkcja Owoców (IPO)

System zrównoważonej produkcji wysokiej jakości owoców, prowadzonej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zdrowie konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego.